English landing page

Monex

MONEX je certificirani računalni program za ovlaštene mjenjače u RH.

Računalni program odgovara Funkcionalnoj specifikaciji zaštićenog računalnog programa, koju je propisala Hrvatska narodna banka, a na temelju Odluke o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove (Narodne novine, br. 18/2006) i Upute za primjenu Odluke o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove (Narodne novine br.24/2006 i 28/2006.

 

Program je moguće koristiti na jedan od dva propisana načina poslovanja ovlaštenih mjenjača i to:

  • Otkup / prodaja strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu

  • Otkup strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu.

 

Način poslovanja je moguće promijeniti u toku godine i to samo onda, kada je blagajna zaključena.