English landing page

Raspored vozača i čuvara

Jedno od važnih područja operativnog istraživanja je takozvano područje problema raspoređivanja (alokacije).

Ovim programskim paketom omogućava se ljudima koji raspoređuju ljude na odgovarajuće aktivnosti osiguranja materijalnih dobara kao i vozača na odgovarajuće linije i smjene, da ispune osnovne zahtjeve koji su pred njih postavljeni :
- da svakodnevno budu opslužena sva mjesta nadzora, osiguranja, prijevoza
- da broj čuvara / vozača bude optimalan (minimalan)
- da se pokušaju zadovoljiti osnovni zahtjevi radnika( želja za smjenama, slobodnim danima, mjestima opsluživanja)

Konačni cilj je minimiziranje broja radnih sati (plaćenih dnevnica).