English landing page

Održavanje

Održavanje je provođenje aktivnosti u svrhu održavanja funkcionalnosti opreme.
Tipovi održavanja su :
- korektivno održavanje po pojavi kvara
- preventivno održavanje kojim se vremenski određenim aktivnostima pokušava ukloniti mogućnost kvara opreme
- održavanje prema stanju - umjesto vremenskih planiranih zahvata praćenjem parametara rada stroja (vibracije, temperatura ležaja, stanje ulja)

Osnovne prednosti primjene ovog modula su :
- popravak stroja prije nego što se pokvari
- planiranje poslova , stanja rezervnih dijelova unaprijed
- maksimalno iskorištenje strojnih resursa uz što manje zastoje
- povišenje stupnja pouzdanosti
- smanjenje troškova popravaka
- potpuna kontrola nad praćenjem i analiziranjem kvarova

Svi moduli ovog sustava uvezani su u cjelokupan sustav APROPOS i čine jedinstvenu cijelinu.