English landing page

Poštanska aplikacija

Potpuno realizirani i uvedeni sustavi Novčanog poslovanja, Dostave uputnica, Naknadnog unosa, Telekomunikacijskog prijenosa, Telefonsko poslovanje, Prijam i uručenje pošiljaka, Brzojavno poslovanje, Maloprodaju, Prijevoz i Kartiranje pošiljaka, Statisktika, Mjenjačko poslovanje itd. u primjeni su u više od 1000 poštanskih ureda Hrvatske pošte na preko 2000 radnih mjesta.

Informacijski sustav Poštanskog poslovanja ispunjava slijedeće funkcije :
- funkcioniranje navedenih programskih produkata prema potrebama poslovne tehnologije Pošte
- autonoman rad svakog poštanskog ureda bez obzira na stanje komunikacija prema višim središtima
- aplikativna podrška obostrane komunikacije poštanskih ureda i viših središta
- jednostavan rad svim korisnicima u "user friendly" okruženju
- otvoren za sve dopune ili nadogradnje -modularan je
- realiziran je korištenjem suvremenih softverskih alata uz primjenu najsuvremenijih informatičkih tehnologija


Nakon uspješne realizacije projekta informatizacije poštanskog poslovanja Hrvatske pošte realiziran je i projekat informatizacije Hrvatske Pošte Mostar. Nakon izmjena i prilagodbi postojećeg sustava prema potrebama i specifičnostima pošte Mostar, sustav je uveden u gotovo 100 poštanskih ureda.