English landing page

Novčano poslovanje

Modul novčanog poslovanja definira funkcije platnog prometa za FINA, poštansko uputničke službe, međunarodne uputničke službe, mjenjačke službe, štedne službe poslovnih banaka, tekuće račune poslovnih banaka, ostale usluge, prestanak rada šaltera, dnevnike poslovanja, prijave uplata/isplata, naknadni unos i pozadinske obrade.

U novčanom poslovanju za sve transakcije isplate uputnica, podaci o uputnicama se mogu (a po potrebi i moraju) dobiti iz podataka unešenih u dostavi po njihovom rednom broju (rrrr/nnnn).
Sve navedene transakcije novčanog poslovanja su predviđene za šalterski i naknadni način rada, osim onih za koje je to eksplicitno drugačije rečeno.

U ovom modulu se unose evidentiraju i kontroliraju svi podaci transakcija platnog prometa, koji se kasnije TK prijenosom automatski prenose.

Unutrašnji platni promet (UPP)

Kroz ovu funkciju se u sustav unose podaci o:

 • uplatama u unutrašnjem prometu (javni prihodi, takse, porezi itd)


Poštanska uputnička služba

Kroz ovu funkciju se u sustav unose podaci o:

 • uplatama poštanskih uputnica u unutarnjem prometu
 • isplatama poštanskih uputnica u unutarnjem prometu
 • uplatama brzojavnih uputnica u unutarnjem prometu
 • isplatama brzojavnih uputnica u unutarnjem prometu


Međunarodna uputnička služba

Kroz ovu funkciju se u sustav unose podaci o:

 • uplatama poštanskih uputnica u međunarodnom prometu
 • isplatama poštanskih uputnica u međunarodnom prometu
 • uplatama brzojavnih uputnica u međunarodnom prometu
 • isplatama brzojavnih uputnica u međunarodnom prometu
 • isplatama Eurocheck-ova, UP-14, UP-13
 • Eurogiro uputnice
 • Western union uputnice


Mjenjačka služba

U poštanskim uredima koristi se program MONEX, certificirani program od strane HNB za ovlaštene mjenjače. Kroz ovu funkciju se u sustav unose podaci o:

 • otkupu efektive

Na kraju smjene / dana podaci o mjenjačkim transakcijama prenose se u postojeći sustav Pošte, ažuriraju stanje blagajne. Podaci se prenose i u Službu Međunarodnog novačnog sustava (MENS) gdje se radi objedinjavanje svih transakcija iz poštanskih ureda, kontrola i odašiljanje deviza u Banke. Taj sustav pokriva funkciju 'skladišnog poslovanja' gotovog novca.


Štedna služba poslovnih banaka - novčano poslovanje

Kroz ovu funkciju se u sustav unose podaci o:

 • uplatama štednje
 • isplatama štednje
 • izmjena matičnih podataka


Štedna služba poslovnih banaka - nenovčano poslovanje

Kroz ovu funkciju se u sustav unose podaci o:

 • otvaranju štedne knjižice i štednog računa
 • nalozima za upis


Tekući računi poslovnih banaka

Kroz ovu funkciju se u sustav unose podaci o:

 • uplatama na TR
 • isplatama sa TR


Ostale usluge

Kroz ovu funkciju se u sustav unose podaci o:

 • uplatama za komitente
 • isplatama za komitente
 • uplata TK / PT računa
 • uplata kreditiranih PT usluga
 • uplata carine
 • isplatama sa kreditne kartice
 • isplatama mirovine