English landing page

Matični podaci

Modul matičnih podataka definira funkcije formiranja šifarnika i upravljačkih tablica.

Šifarnici

Kroz ovu funkciju se u sustav unose podaci o:

 • županijama
 • centrima pošta
 • poštanskim središtima
 • poštanskim uredima (na razini POŠTE-a)
 • TK centrima
 • zemljama (državama)
 • valutama
 • apoenima
 • poslovnim bankama
 • mirovinskim fondovima
 • komitentima
 • poštanskim uslugama
 • vrstama prihoda
 • brzojavnim uslugama
 • usmjerivač brzojava
 • XP daljinar

Upravljačke tablice

Kroz ovu funkciju se u sustav unose osnovni podaci o:

 • poštarinama
 • porezima
 • cijenama trgovačke robe
 • tečajnim listama
 • štednim knjižicama
 • dnevnicima
 • napomenama dostave
 • parametrima transakcije
 • crnoj listi (knjižice i čekovi)
 • crnoj listi (štediše)
 • crnoj listi (MPU i MENS)