English landing page

Tiskana izvješća

Programski paket omogućava tiskanje oko 25 izvješća. Podaci koji su prethodno opisani omogućuju tiskanje radnih lista i direktan prijenos u ASCI obliku u bilo koji paket za obračun osobnih dohodaka. Široka paleta tiskanih izvješća zadovoljava potrebe i najzahtjevnijih korisnika i rukovoditelja svih službi.

  • raspored čuvara na službe za rukovoditelje i disponente
  • raspored službi po čuvarima (skupno ili pojedinačno na formatu A6 za svakog čuvara)