English landing page

Raspoređivanje čuvara na službe

Raspoređivanje čuvara na službe za plansko razdoblje (obično tjedan ili mjesec) na način da disponent definira svaku vezu čuvara i službu ili slobodni dan, a program mu na temelju raznih kriterija daje najpovoljniju mogućnost.

Savršeni panel za raspoređivanje koji omogućava istovremeni tabelarni prikaz i rad sa maksimalno do 600 čuvara u vremenskom rasponu od 50 dana (30 dana unatrag od i 20 dana unaprijed od odabranog datuma) omogućava :

  • mogućnost odabira službi na osnovu zahtjeva čuvara po početku službe (rana, srednja, kasna ili noćna) ili po lokaciji odvijanja službe
  • mogućnost korekcije službi sa stanovišta broja odrađenih sati i slobodnih dana, a sa ciljem optimizacije ravnomjernog opterećenja svih čuvara uz izvršenje svih planiranih zadataka uz najmanje financijske troškove
  • unaprijed definiranje želja čuvara za odmorima, godišnjim odmorom ili željenom službom
  • evidentiranje bolovanja, godišnjih odmora, plaćenog odsustva i slično
  • evidentiranje kašnjenja i produženog rada
  • evidencija tekućih izmjena službi (dozvoljenih zamjena)
  • vođenje pričuva