English landing page

Sistemski parametri

Sistemski parametri su ograničenja iz kolektivnog ugovora o radu kojima se štite prava čuvara.

Evidencija tih parametara se vrši unosom slijedećih podataka :

  • maksimalan broj neprekidnih radnih dana
  • minimalan broj sati između uzastopnih službi
  • minimalan broj slobodnih dana