English landing page

Raspoređivanje čuvara na dnevne službe

Jedno od važnih područja operativnog istraživanja je takozvano područje problema raspoređivanja (alokacije).

Ovim programskim paketom omogućava se ljudima koji raspoređuju ljude na odgovarajuće aktivnosti osiguranja materijalnih dobara, da ispune osnovne zahtjeve koji su pred njima postavljeni :

  • da svakodnevno budu opslužena sva mjesta nadzora i osiguranja
  • da broj čuvara bude optimalan (minimalan)
  • da se pokušaju zadovoljiti osnovni zahtjevi čuvara ( želja za smjenama, slobodnim danima, mjestima opsluživanja)


Konačni cilj je da se minimizira broj radnih sati (plaćenih dnevnica).