English landing page

Promet žiro računa / Blagajna

Evidentiranje priliva/odliva sa žiro-računa koji se odnose na plaćanja od kupaca odnosno dobavljačima i automatsko zatvaranje otvorenih stavki u Salda kontima kupaca/dobavljača.

Evidentiranje ostalih priliva/odliva vezanih za žiro-račun (porezi, doprinosi, plaće) i formiranje temeljnice za knjiženje u glavnoj knjizi.

Mogućnost praćenja više žiro računa.

Trenutni uvid u promet i stanje žiro-računa.

Kompletno praćenje blagajničkog poslovanja:

  • početno stanje blagajne
  • uplate i isplate i odgovarajući dokumenti
  • blagajnički dnevnik
  • zaključenje blagajne
  • pregledi i izvješća o stanju i prometu blagajne


U okviru ovog podsustava je obuhvaćeno praćenje i obračun putnih naloga u zemlji i inozemstvu i njihovo automatsko knjiženje u Glavnu knjigu.