English landing page

Glavna knjiga

Potpuna povezanost s ostalim modulima tako da se nalozi za knjiženje uglavnom formiraju automatski (po fakturiranoj realizaciji, prometu žiro-računa, prometu blagajne, bilanca prometa iz salda konta kupaca/dobavljača...).

Mogućnost autonomnog korištenja modula unošenjem naloga za knjiženje izravno u sustav na temelju podloga pojedinih analitičkih knjigovodstava.

Trenutni (ON-LINE) uvid u stanje i promet pojedinih analitičkih i sintetičkih konta ili grupe konta po izboru.

Mogućnost automatskog generiranja periodičnih izvješća:

  • bilanca stanja
  • bilanca prometa
  • bruto bilanca
  • račun dobiti i gubitka
  • statistika ...


Jednostavno preuzimanje stanja konta iz postojećeg u novi sustav.

Automatizirano formiranje stanja za slijedeću godinu.