English landing page

Troškovno knjigovodstvo

Automatsko terećenje direktnih troškova po mjestima / nosiocima troška, prema organizacijskoj shemi poduzeća.

Evidentiranje indirektnih troškova po mjestima i nosiocima troškova kroz knjiženje ulaznih računa, blagajne i izvoda žiro računa, ili izravno nalogom za knjiženje.

Raspoređivanje troškova na proizvodne radne jedinice prema organizacijskoj shemi poduzeća i prema definiranim ključevima (amortizacija, broj zaposlenih i sl.).