English landing page

Materijalno knjigovodstvo

Inicijaliziranje početnog količinskog i vrijednosnog stanja materijalne analitike/sintetike.

Kontrola i knjiženje (verifikacija) dokumenta ulaza/izlaza materijala, poluproizvoda, rezervnih dijelova, sitnog inventara i alata, gotovih proizvoda.

Pregled ulazno/izlaznog prometa mat.stavke po njenoj šifri, dokumentu ulaza/izlaza, kontu zaliha, grupi dokumenta i dr.

ON-LINE knjiženje pojedine stavke ulaznog/izlaznog dokumenta odnosno kompletnog dokumenta.

Izlistavanje prijedloga za BATCH knjiženje grupe ulazno/izlaznih dokumenata.
BATCH knjiženje grupe ulazno/izlaznih dokumenata.

Storniranje ulaznog/izlaznog dokumenta.

Analitički i sintetički pregled materijalnog knjigovodstva po kontima zaliha količinskog i vrijednosnog početnog stanja, mjesečnog prometa, konačnog stanja i koeficijenta obrtaja zaliha mat.stavki.

Vođenje dnevnika knjiženja ulaza/izlaza mat.stavki u materijalnom knjigovodstvu.

Revalorizacija zaliha mat.stavki.