English landing page

Salda-konti Kupaca / Dobavljača

Preuzimanje računa iz modula "Fakturiranje"i formiranje otvorenih stavki kupaca.
Preuzimanje likvidiranih računa iz modula "Nabava" i formiranje otvorenih stavki dobavljača.

Evidentiranje priliva/odliva u zemlji i inozemstvu čime se vrši automatsko zatvaranje otvorenih stavki.

Potpuno praćenje prijema/izdavanja instrumenata osiguranja plaćanja (ček, mjenica) i njihove naplate.

Prijedlog za kompenzaciju i knjiženje sprovedene kompenzacije.

Obračun kamata kupcima, provjera i unos obračunatih kamata od strane dobavljača, prijava plaćenih/neplaćenih kamata.

Praćenje predračuna i uplaćenih avansa.

Jednostavno preuzimanje otvorenih stavki i obračunatih kamata iz postojećeg u novi sustav.

Stanje komitenta zbirno i po računima, po šifri, sjedištu, vrsti poslovnog odnosa (tuzemni, inozemni, građani, interni), u vremenskom razdoblju; analitička kartica komitenta.

Prebacivanje otvorenih stavki na kraju godine u novu godinu, arhiviranje zatvorenih stavki i mogućnost njihovog pozivanja iz arhive.