English landing page

Evidencija računa i obračun PDV-a

Standardizacija podataka ugovora o prodaji, tarifnih brojeva, podataka otpreme (načina, adrese, teksta).

Održavanje ugovora o prodaji poznatom kupcu u kunama, uz deviznu klauzulu, u stranoj valuti.

Rezervacija (ponuda) i potvrda/poništenje rezervacije ugovora.
Pregled stanja ugovorenih proizvoda: po ugovoru i proizvodu, kao i ispis PONUDE, odnosno, potvrde UGOVORA (narudžbe).

Automatsko generiranje i pregled naloga za izradu, uz mogućnost ručnog unosa.
Automatsko upravljanje i kontrola otpreme ugovorenih proizvoda uz ispis dokumenta "OTPREMNICA".

Otprema na sajam, konsignaciju, dislocirano skladište, revers.
Povrat ispravne/neispravne robe i ambalaže od kupca i ispis dokumenta "POVRAT ROBE".

Pregled otpreme/povrata robe i vođenje dnevnika otpreme.
Otprema i evidencija ambalaže, komadno ili financijski.