English landing page

Tehnologija

Definiranje radnih centara: pogona, radionica, radnih mjesta (mjesto troška, broj radnika, složenost poslova, vrijeme transporta i čekanja, gubici i cijena rada u kunama i EUR).

Definiranje standardnih operacija po grupama.

Masovna zamjena/brisanje standardne operacije u tehnološkim postupcima.
Definiranje tehnološkog procesa rada (radni centar, opis rada, pripremno-završno vrijeme i vrijeme rada, gubici, radna dokumentacija).

Renumeracija tehnološke, odnosno, standardne operacije.
Definiranje količine komponenti po operaciji.
Kopiranje, odnosno, brisanje tehnološkog postupka.

Definiranje alata za tehnološku, odnosno, standardnu operaciju.
Definiranje dodatnog opisa (List operacije) tehnološke, odnosno standardne operacije.

Pregled tehnoloških postupaka po strukturnoj sastavnici proizvoda.
Pregled upotrebe alata u tehnološkim postupcima.
Evidencija promjena tehnoloških postupaka, odnosno standardnih operacija.