English landing page

Sastavnice

Održavanje strukture - poluproizvoda, gotovog proizvoda, pojedinačno ili grupno - kopiranjem slične sastavnice, do neograničenog broja nivoa.
Masovna zamjena, odnosno, brisanje komponente u svim strukturama u kojima se nalazi.

Postavljanje vremenskog važenja komponenti sastavnice i masovno brisanje zastarjelih komponenti.

Održavanje i pregled evidencijskih podataka o tehnološkoj promjeni sastavnice/tehnološkog postupka, te automatsko brisanje zastarjele evidencije.
Pregled strukture sastavnice: modularan - jednog nivoa, ili strukturni - pojedinog nivoa u kompletnoj strukturi sastavnice.

Količinska sastavnica s raspoloživošću zaliha i cijenama komponenti.
Pregled upotrebe pojedinog materijala, poluproizvoda kao komponente u svim višim nivoima sastavnica: modularni - na prvom višem nivou, ili strukturni - u svim višim nivoima do finalnih proizvoda.

Simulacija utjecaja promjene komponente ili cijene komponente na cijenu poluproizvoda i gotovih proizvoda u kojima je sadržana.
Evidencija promjena sastavnica.