English landing page

Kontrola zaliha

Održavanje, kontrola unosa i pregled matičnih podataka materijalnih stavki:

  • potrošnog materijala,
  • sirovina,
  • rezervnih dijelova,
  • poluproizvoda,
  • gotovih proizvoda,
  • robe,
  • sitnog inventara i alata.

Održavanje i pregled cijena mat.stavki (knjižna, prodajna u kunama ili EUR, tržišna u EUR, strukturna, nabavna, grupna).

Revalorizacija knjižnih cijena.

Vođenje zaliha materijala i robe po: planskoj, prosječnoj ili nabavnoj cijeni (LIFO, FIFO ili HIFO). Vođenje zaliha robe po nabavnoj ili prodajnoj cijeni, u kunama ili EUR.

Višestrukost lokacija skladištenja mat.stavke.
Stanje zaliha pojedine mat.stavke, raspoloživost za pojedine potrebe, stanja zaliha grupe mat.stavki, nekurentne zalihe.
Vođenje, pregled i automatsko knjiženje inventure.
Prijam, izdavanje, isporuka, otprema mat.stavke, rashod, prijenos, međuskladišnica.
Korekcija stanja zaliha.