English landing page

Karakteristike Aproposa

Sustav je projektiran i izrađen sa svrhom potpune automatizacije poslovanja poduzeća, sa ciljem pružanja pravovremenih i kvalitetnih informacija iz poslovnog i proizvodnog sustava, trenutno na radnom mjestu korisnika (ON-LINE), ili putem izvješća, periodički ili po zahtjevu.

Sustav omogućuje kompletno praćenje svih podataka poslovnog sustava, bez potrebe za ikakvom ručnom evidencijom, a dokumenti koji prate tijek aktivnosti nad podacima automatski se generiraju u sustavu.

U svakom trenutku ti su dokumenti ON-LINE dostupi korisniku, za pregled, ponovni ispis ili ažuriranje. Svi dokumenti i neophodna ON-LINE izvješća, koja prate poslovni događaj, ispisuje se neposredno na pridruženom pisaču.

Pored evidentiranja i praćenja svih podataka poslovnog procesa sustav upravlja aktivnostima određenih službi, izdajući neposredne naloge za izvršenje određenih aktivnosti na osnovi stanja i potreba poslovnog sustava.

Sustav je koncipiran kao ON-LINE (transakcijski način rada-registriranje poslovne promjene u trenutku njenog nastanka), uz određene BATCH procedure koje se izvode isključivo kao odgođena složenija aktivnost, proračuni, ispis kataloga, periodičke obrade i sl., tj. u slučaju bilo kakvog većeg angažiranja resursa sustava, čime bi se znatnije usporio rad ostalih korisnika u ON-LINE režimu rada.

Svaki podatak unosi se jedanput ("na izvoru podataka"), kompletno prekontrolira i kroz sustav APROPOS-a automatski prosljeđuje sljedećoj funkciji/aktivnosti u poslovnom procesu.

Matični podaci (jedanput definirani) na raspolaganju su cijelom sustavu (numeracija činitelja poslovanja, organizacijska struktura, skladišta, radni kalendar, kontni plan, tečajna lista, komitenti, tarifni brojevi i sl.)

Matični podaci formiraju se kopiranjem podataka, već postojećih predstavnika, uz unos samo razlika.

Uz svaku transakciju korisniku je dostupna pomoć koja detaljno opisuje transakciju i daje uputstvo korisniku za rad, uz dodatnu pomoć u specifikaciji mogućih vrijednosti pojedinih podataka, ili njihovog izbora po nekom drugom podatku, npr. naziv.

Ovisno o potrebnom obujmu i preciznosti podataka se omogućuje općenit ili detaljan pregled tražene informacije.
Karakter i opseg informacija, koje korisnik dobija na svom radnom mjestu ili putem izvješća, određeni su njegovim trenutnim ON-LINE zahtjevom, uz dodatnu mogućnost izbora redoslijeda njegovog prikaza na izvješćima.

Svaki podsustav može raditi nezavisno "sam za sebe", s tim da se dodatno moraju realizirati određene aktivnosti iz osnovnih podsustava "OSNOVNI MODUL" i "ŠIFARSKI SUSTAV", koji uglavnom definiraju radno okruženje i uvjete rada cijelog sustava.

Svaki modul-podsustav je podijeljen na funkcije, a one na transakcije.

Sustav je namijenjen za rad u višekorisničkom okolišu pod UNIX operativnim sustavom i na INFORMIX relacijskoj bazi podataka, a izgrađen je suvremenim programskim alatima INFORMIX 4GL i JAM-screen generatorom. Sustav je primjenljiv na svim platformama strojne opreme.

Karakteristike APROPOS-a :

  • sustav je modularno razvijen što omogućuje neovisan rad pojedinih modula i njihovo postupno uvođenje i povezivanje u jedinstvenu funkcionalnu cjelinu.
  • u APROPOS-u je ostvarena potpuna povezanost i automatizam relacije pojedinih funkcija poslovnog sustava, kojim omogućuje korisniku i njegov izravan utjecaj na njihovu realizaciju u "prekidnim" točkama poslovnog sustava.
  • sustavom ovlaštenja pristupa pojedinim transakcijama i podacima omogućen je uvid i korištenje podataka u skladu sa potrebama i razinom odlučivanja pojedinih korisnika.
  • transakcijskim načinom rada osigurana je potpuna konzistentnost podataka i normalan nastavak rada bez gubitka podataka u slučaju potpunog ispada sustava (nestanak struje, nepažnja i sl.)
  • automatizacijom širokog opsega funkcija i podataka poslovnog poduzeća, precizno utvrđenim standardima programiranja, kao i primjenom najsuvremenijih alata, omogućena je brza prilagodljivost posebnostima informacijskog sustava korisnika, kao i jednostavo održavanje i dogradnja.