English landing page

Consignment i srodni servisi

Usluga CONSIGNMENT je međunarodna poštanska usluga koja pruža mogućnost skupnog prijevoza i carinjenja većeg broja paketa, upućenih od jednog pošiljatelja, za jednog ili više primatelja.

Usluga se obavlja samo s onim državama s čijim je poštanskim upravama sklopljen ugovor za obavljanje te usluge.

Obilježje usluge je jedinstveni logotip, sastavljen od riječi CONSIGNMENT u plavoj boji i tri vodoravne crte - crvene, plave i zelene boje.

Ugovorom se određuje da svaka pošta priprema consignment pošiljke u polazu, sukladno nacionalnim standardima odredišne zemlje. Također se ugovorom određuje da izvozna ugovorna strana odgovara za prijevoz do prijamnog izmjeničnog ureda.