English landing page

Prodaja maraka i vrijednosnica

Osim robe, u uredima se prodaju i marke i vrijednosnice i biljezi.

Osnovni principi podsustava Prodaje maraka i vrijednosnica su :

 • postoji mnogo sličnosti sa podsustavom Maloprodaje
 • marke i vrijednosnice se naturalno prate samo u glavnoj blagajni
 • na pomoćnoj blagajni se prati samo vrijednosno stanje – preko priznanica
 • inventura se radi samo u glavnoj blagajni
 • količinsko stanje u pomoćnim blagajnama se dobija samo periodično (obično jednom mjesečno) Popisom poštanskih vrijednosnica
 • zadavanjem pojedinog artikla u inventuru onemogućuje se promet s njim sve dok se ne unese i ne proknjiži inventura ili dok se ne prekine inventura
 • prodaja maraka i vrijednosnica se vrši na pomoćnim blagajnama i na glavnoj blagajni
 • prodajom na glavnoj blagajni ažurira se stanje kase i transakcija se ispisuje na listi dnevnog rada
 • prodajom na pomoćnoj blagajni se ne formira zapis u listi dnevnog rada, ne ažurira se stanje kase – samo se koristi sumator ako to korisnik želi
 • šifriranje maraka i vrijednosnica se obavlja u centralnom depou i odatle se preuzimaju podaci o postojećim i o novim markama i vrijednosnicama
 • računi se izdaju samo na zahtjev ako je gotovinsko plaćanje, a za negotovinsko se formiraju automatski
 • svi dokumenti se ispisuju na pridruženom štampaču nakon završetka transakcije; to se može regulirati pritiskom tipke PRT OFF / ON
 • postoji mogućnost ponovnog ispisa svih prometnih dokumenata naknadno
 • ovisno o pridruženom pisaču uz radno mjesto, postoje dvije ili više verzija dokumenata
 • svi dokumenti imaju svoj brojač i brojevi dokumenata idu od 1 do n tijekom godine
 • za svaku lokaciju je vezan barem jedan računopolagač preko svoje šifre
 • jedan djelatnik može biti računopolagač samo na jednoj lokaciji
 • mnoge funkcije i transakcije su slične, a neke čak i zajedničke za Prodaju maraka i vrijednosnica i Maloprodaju (sve transakcije inventure)