English landing page

Maloprodaja robe


Sustav Maloprodaja u potpunosti pokriva funkcije trgovine. Svaki šalter može biti 'kasa' a moguće je i unutar ureda oformiti 'post shop'. 

U poštanskim uredima se obavljaju slijedeći poslovi vezani uz trgovinu:

 • prijam robe iz centralnog skladišta (depoa)
 • prodaja robe
 • ispis računa
 • vođenje knjige popisa
 • inventura
 • veza sa glavnom blagajnom
 • naručivanje od depoa
 • skladišna evidencija u uredu

Robu koja se prodaje u poštanskim uredima dijeli se u osnovne grupe:

 1. trgovačka roba
 2. komisiona roba
 3. filatelistička roba
 4. lutrija
 5. e-Bonovi


Za svaku od navedenih grupa vode se zasebne trgovačke knjige, popisi, evidencije, posebno se uplaćuju na žiro račun Središta pošta itd.
Sami procesi i načini vođenja dokumentacije su identični.