English landing page

Brzojavno poslovanje

Modul "Brzojavno poslovanje" omogućuje registriranje u računalu bitnih postupaka vezanih za primitak brzojava, prijenos podataka do odredišnog poštanskog ureda i uručenje. Svi potrebni postupci za ostvarenje ukupnog cilja (uručenja brzojava primatelju ili, ako je to nemoguće, vraćanje pošiljatelju) grupirani su po funkcijama, a svaka od njih razrađena je dalje po transakcijama. Neke od funkcija grupirane su po vrsti prometa (unutrašnji i međunarodni).

"Brzojavno poslovanje" podijeljeno je na slijedeće funkcije:

 • šifarski sustav i upravljačke tablice
 • unutrašnji brzojavni promet
 • primitak brzojava
 • odašiljanje brzojava
 • preuzimanje brzojava
 • priprema brzojava za uručenje
 • dopunske i ostale usluge
 • prijam FAX – poruke
 • vraćanje uplaćenog, a neiskorištenog iznosa XPx
 • međunarodni brzojavni promet
 • primitak brzojava
 • odašiljanje brzojava
 • preuzimanje brzojava
 • prijam FAX - poruke
 • pregledi i liste


Podjela (na funkcije i dalja razrada po transakcijama) daje bolju preglednost cijelog modula i lakše pronalaženje konkretnog postupka. U slučaju reklamacije, modul osigurava brzo pretraživanje i tako olakšava i ubrzava utvrđivanje činjeničnog stanja.