English landing page

Telefonsko poslovanje

Podsustav telefonskog poslovanja obuhvaća sve procese koji se odvijaju u poštanskom uredu vezane na obavljanje telefonskih razgovora. Telefonski promet iz poštanskog ureda može biti bez posredovanja djelatnika (pod tim se misli da korisnik sam uspostavlja vezu, a da posebni uređaji - telefonski posrednici - daju sve informacije o razgovorima) i sa posredovanjem djelatnika gdje se veza uspostavlja preko službenog telefona koji se zatim prespaja u jednu od kabina.
Prikupljanje podataka sa telefonskog posrednika
Telefonski posrednici su vanjski uređaji koji se priključuju na "serijski port" računala. Komunikacija između računala i telefonskog posrednika obavlja se "hardware-skim" upravljanjem tj. CTS/RTS protokolom. Telefonski posrednici vrše nadzor nad telefonskim govornicama i linijama i prikupljaju podatke o njihovim stanjima. Ti podaci se na zahtjev upravljačko/nadzorne aplikacije prenose istoj. Upravljačko/nadzorna aplikacija (UNATP) može određenim komandama mijenjati stanja telefonskih kabina i/ili linija.

Upravljačko/nadzorna aplikacija (UNATP) je program koji se izvršava u pozadini. On se pokreće prilikom uključivanja računala, a prema potrebi se može pokretati i kasnije (ako iz bilo kojeg razloga dođe do prekida u radu ili treba izvršiti ponovno pokretanje programa). Sve naredbe prema telefonskim posrednicima ili svi odgovori iz telefonskih posrednika obrađuju se u ovom programu i šalju aplikaciji koja se izvršava na radnom mjestu na šalteru.

UNATP u određenim vremenskim razmacima "proziva" linije prema telefonskim govornicama i sa njih prikuplja sve trenutne podatke. Ako se djelatnik nalazi u transakciji za nadzor prikazuju mu podaci se na terminalu i automatski osvježavaju kada dođe do neke promjene.

Nakon završetka razgovora radnik izdaje račun i vrši naplatu.