English landing page

Priprema za dostavu i Dostava pošiljaka

Modul "dostava pošiljaka" omogućuje registriranje u računalu bitnih postupaka vezanih za uručenje na domu ili predaju obaviještenih pošiljaka u poštanskom uredu. Svi potrebni postupci za ostvarenje ukupnog cilja (uručenja pošiljaka primatelju ili, ako je to nemoguće, vraćanje pošiljatelju) grupirani su po funkcijama, a svaka od njih razrađena je dalje po transakcijama. "Dostava pošiljaka" podijeljena je na slijedeće funkcije:

  • parametri dostave
  • inicijalizacija stanja dostave pošiljaka
  • priprema pošiljaka za dostavu
  • obračun dostave pošiljaka
  • predaja obaviještenih pošiljaka
  • dopunski zahtjevi


Podjela (na funkcije i dalja razrada po transakcijama) daje bolju preglednost cijelog modula i lakše pronalaenje konkretnog postupka. U slučaju reklamacije, modul osigurava brzo pretraživanje i tako olakšava i ubrzava utvrđivanje činjeničnog stanja.

Inicijalizacija stanja dostave pošiljaka
Kroz ovu funkciju je omogućeno, prema potrebi, brzo manipuliranje već unesnim podacima o pošiljkama.