English landing page

Otprema, Prijevoz, Preuzimanje pošiljaka

Podsustav otpreme, prijevoza, preuzimanja i razrade poštanskih pošiljaka omogućuje automatizirano evidentiranje i praćenje kretanja knjiženih poštanskih pošiljaka, a na temelju toga i automatizirane postupke kartiranja, otpremanja, prispijeća, preuzimanja i razrade, uključujući i izradu i ispis karte zaključka i pregleda razmjene.

Uz to omogućuje unos reda prijevoza pošiljaka iz UTP-a i generiranje pregleda kartiranja za sve poštanske urede na temelju unesenog reda prijevoza, kao i održavanje pregleda kartiranja. Ovim podsustavom obuhvaćeno je i upravljanje ciklusom otpreme i vođenje pregleda rada za sve oblike primanja i izdavanja.