English landing page

Prijam pošiljaka

Modul prijama pošiljaka obuhvaća transakcije evidentiranja i naplate prijama svih vrsta poštanskih pošiljaka, sa svim mogućim rukovanjima (posebnim poštanskim uslugama) i izvršenje svih vrsta dopunskih i ostalih usluga koje vrši POŠTA u unutrašnjem i međunarodnom prometu.

Pored toga on obuhvaća i transakcije definiranja osnovnih šifarskih i upravljačkih podataka o poštanskim pošiljkama, cjenik PT usluga, te generiranje, upravljanje i kontrolu upotrebe prijamnih brojeva, po poštanskim uredima i kategorijama pošiljaka.

Parametri prijama pošiljaka
Ovom funkcijom obuhvaćene su transakcije održavanja i pregleda općih parametara i šifarnika prijama poštanskih pošiljaka, te održavanje i pregled Cjenika poštanskih usluga, pomoćnog materijala i svih uvjeta oko naplate poštarine.
Također, njom su obuhvaćene sve transakcije generiranja/unosa, štampanja i slanja, kontrole i statistike upotrebe prijamnih brojeva, po poštanskim uredima i kategoriji pošiljaka.

Poštanski promet unutrašnji
Ova funkcija obuhvaća prometne transakcije evidentiranja i naplate prijama pismovnih pošiljaka u unutarnjem prometu.

Poštanski promet međunarodni
Ova funkcija obuhvaća prometne transakcije evidentiranja i naplate prijama pismovnih pošiljaka u međunarodnom prometu. Zrakoplovna zona za izračun poštarine rukovanja "Zrakoplovom" određuju se na osnovi matičnih podataka zemlje odredišta, definiranih trans. P015.
Uvjeti i ograničenja prijama pošiljki u međunarodnom prometu određeni su za svaku pojedinu zemlju. Uvjetima za prijam pošiljki u međunarodnom prometu.

Ostale transakcije

Ova funkcija obuhvaća najvažnije i najčešće transakcije evidentiranja i naplate dopunskih i ostalih poštanskih usluga.

Dopunske poštanske usluge
Ova funkcija obuhvaća transakcije evidentiranja i naplate dopunskih poštanskih usluga.

Ostale usluge

Ova funkcija obuhvaća transakcije evidentiranja i naplate ostalih poštanskih usluga na zahtjev pošiljatelja i primatelja.

Servis
Ova funkcija obuhvaća servisne transakcije storniranja i razduženja generiranih markica/naljepnica, izdavanje računa za izvršene poštanske usluge i sl.
Također, ova funkcija obuhvaća primopredaju zaprimljenih poštanskih pošiljaka u otpremu, uz odgovarajući dokument, dokartiranje pošiljaka te tiskanje karte zaključka pošiljaka za otpremu.