English landing page

Priprema za dostavu i obračun uputnica

Dostava uputnica

Dostava uputnica definira funkcije: radno okruženje, Knjiga prispjelih uputnica, priprema dostave, inicijalizacija stanja dostave, knjiga neisplaćenih uputnica i obračun s poštonošom.

Radno okruženje

Kroz ovu funkciju se u sustav unose osnovni podaci o:

 • djelatnicima - poštonošama
 • rajonima
 • vezi rajon - kasa
 • vezi rajon - obračunsko mjesto
 • konstantama za specifikaciju novca


Podaci koji se tu unose su "lokalni" tj. vezani su za poštanski ured i razlikuju se za svaki poštanski ured.

Knjiga prispjelih uputnica

Kroz ovu funkciju se u sustav unose osnovni podaci o:

 • isplati poštanskih uputnica
 • isplati štednih uputnica
 • isplati na teret TR poslovnih banaka
 • isplati čekova poslovnih banaka
 • isplati ZAP uputnica
 • isplati mirovinskih uputnica


Priprema dostave

Kroz ovu funkciju se u sustav unose ili iz sustava prezentiraju podaci o:

 • stanju blagajne po apoenima
 • raspodjela novca po rajonima
 • zaduženje pomoćne blagajne
 • zaduženje poštonoše


Inicijalizacija stanja dostave

Kroz ovu funkciju se u sustav unose ili iz sustava prezentiraju podaci o:

 • prebacivanju dostave dokumenata (u drugi rajon, za drugi dan, ...)
 • promjeni dostavnog koda


Knjiga neisplaćenih uputnica

Kroz ovu funkciju se u sustav unose ili iz sustava prezentiraju podaci o:

 • razduženju uputnica
 • neisplaćenim uputnicama


Obračun s poštonošom

Kroz ovu funkciju se u sustav unose ili iz sustava prezentiraju podaci o:

 • razduženju poštonoše
 • evidenciji isplaćenih čekova
 • provjeri razduženja svih rajona
 • ispisu dokumenata