English landing page

Naknadni unos i pozadinske obrade

Kroz funkciju naknadnog unosa se:

  • unose inicijalni podaci za naknadni unos u sustav
  • izlistavaju podaci o naknadnom unosu


Radi ostvarenja jedinstvenosti rada na šalterima novčanog poslovanja i rada u naknadnom unosu (što je zahtjev Pošte), obuhvat podataka u naknadnom unosu obavlja se istim transakcijama korištenim u šalterskom poslovanju. Takav način je zastupljen za svaku vrstu naknadnog unosa (za prijenos komitentima, za obračun poštanskog ureda ili za obračunski centar). Podrazumijeva se da su kontrole iste i da se koriste odgovarajuće upravljačke tablice. Također je omogućen istovremeni unos za više poštanskih ureda i na više radnih mjesta. Načinom rada (šalterski ili naknadni) osigurano je već u svakoj transakciji poštovanje njihovih razlika (ne vrši se ovjera, niti zaduženje blagajne). Sve ostalo je isto.